orlu nemli Telefonlar
Polis mdat 155
Jandarma mdat 156
Yangn 110
Elektrik Arza 186
Doalgaz Arza 187
Su Arza 185
Alo Trafik 154
Demirtoolar - stasyon 651 12 96
Karayollar Yol Danma 261 20 61
Meteoroloji 682 40 21
orlu Hava Meydan 682 40 34 (40 Hat)
orlu Salk Kurulular
Askeri Hastane Santral 651 10 51 - 651 49 05
Askeri Hastane Acil Servis 651 95 77
Askeri Hastane Ba Hekimi 651 19 56
Devlet Hastanesi Santral 652 60 66 (6 Hat)- 651 49 19
Devlet Hastanesi Bahekimi 651 87 37
Devlet Hastanesi Faks 652 60 73
zel Vatan Hastanesi 651 31 47 - 651 29 65
zel ifa Hastanesi 651 00 47 - 651 50 44
SSK Dispanseri 651 49 07
Verem Sava Dispanser 651 13 29
1 Nolu Salk Oca 651 11 65
2 Nolu Salk Oca 686 14 91
3 Nolu Salk Oca 652 49 49
4 Nolu Salk Oca 652 13 20
5 Nolu Salk Oca 653 03 55
orlu Kaymakaml
Santral 651 10 01
Kaymakam 651 10 01
zel Kalem Mdr 651 90 20
Sivil Savunma Mdr 651 47 40
Sosyal Yardmlama Dayanma Vakf 651 50 31
orlu Cumhuriyet Basavcl 0
Cumhuriyet Basavc Makam 651 12 79
Cumhuriyet Basavc Lojman 651 12 95
Cumhuriyet Savcl Lojman 651 10 11
Cumhuriyet Savcl Faks 651 10 10
Adliye Yaz leri Mdr 651 50 29
Asliye Hukuk Hakimi 651 12 02
Asliye Ceza Hakimi 652 30 03
Sulh Hukuk Hakimi 652 30 04
cra Mdrl 652 48 96
Cezaevi Mdrl 651 50 34
orlu Emniyet Mdrl
Santral 6514893-6512012-6514910-6529242
Emniyet Mdr Makam 652 70 50
Merkez Polis Karakolu 651 10 29
Trafik Tescil 651 50 22
l4.Yl Karakolu 6861716
Blge Trafik 6511504
orlu Posta Telgraf Mdrl
Mdr 651 10 03
Mfettilik 651 15 50
Posta efi 651 29 69
Vezne 651 29 62
Posta Giden 651 14 93
Koli Tebligat 651 14 94
Bro 651 14 95
Posta Gelen 651 48 60
Muhabere 651 16 03
orlu Telekom Mdrl
Mdr 652 94 94
Mdr Yrd (Teknik) 652 94 93
Mdr Yrd.(dari) 651 14 96
Personel ve dr. 652 94 99
Vezne 652 94 98
Amir 652 94 90
TT efi 651 16 08
Abonman efi 651 19 82
Abone leri Servisi 651 10 35
Abone leri ve Tahsilat Gie 651 14 24
Tahakkuk Servisi 652 94 92
Garaj 651 34 67
D ube Teknisyenlii 651 45 76
Enerji Teknisyenlii 652 94 91
Faks 653 13 13
orlu Nfus Mdrl
Santral 651 46 57
Mdr 651 95 16
Faks 651 16 89
orlu Tapu Kadastro Mdrl
eflik 651 18 15
orlu Tapu Sicil Mdrl
Mdr 651 11 99 - 652 78 64
orlu Tarm Ky leri le Mdrl
Santral 6511153-6511012
Mdr 651 50 28
ifti Mallar Koruma Bakanl 6513179
orlu Treda
Mdr 651 49 14
Elektronik Arza 651 50 15
Trafo Metkezi 651 10 44 - 651 10 87
orlu Toprak Mahsulleri Ofisi
Mdr 651 01 19
ube Mdrl 651 16 75
Lojman 651 50 26
Servis 651 10 07
Depo Kantar 651 50 20
orlu Trk Hava Kurumu
Servis 651 19 37
orlu Trkiye Zirai Donatm Kurumu
Mdr 651 10 22 - 686 20 95
orlu Vergi Dairesi
Santral 651 15 52
Mdr 651 50 17
Mdr Yrd 651 10 15
orlu Ziraat Odas
Santral 651 19 49
orlu zel dare
Mdr 651 13 93
Servis 651 50 33
orlu Diyanet
Mft 651 12 93
Mftlk Faks 651 10 59
Diyanet Vakf 651 50 10
Faks 651 14 70
orlu Belediye Bakanl
Santral 651 50 25 - 652 70 96 - 652 70 95
Bakan 651 50 13 - 651 16 16
Bakan Yrd 651 96 19
Faks 651 29 39
zel Kalem Mdr 651 29 85
Hal Mdrl 651 01 90
tfaiye 651 10 00 - 651 15 77
Zabta 651 10 59
Su Deposu 651 10 67 - 651 48 82
Su Arza 651 11 35
Fen leri 651 11 91
Souk Hava Deposu 651 15 18
Halk Ekmek 652 48 07
Mezbaha 651 16 15
Temizlik leri 651 19 36
Otogar 651 45 36
Muhasebe 651 47 13
Veterinerlik 651 50 14
Su letme Mdrl 651 48 83
Su leri Muhasebe 651 56 71
Belediye Tanzim Sat 651 94 63
kmal Bakm 652 56 65
Yol Kanalizasyon 652 92 36
Salk Mah Tanzim Sat. 686 22 39
Kapal Spor Salonu 651 48 92
orlu Stadyumu 651 11 00
Hava Kuvvetleri Komutanl
Santral 651 10 36 - 651 48 58
Lojman Santral 651 50 90 - 652 00 35
Jandarma Komutanl
Santral 651 10 06 - 651 20 65
Komutan 651 06 50
Kara Kuvvetleri Komutanl
Kor. Santral 651 19 74 - 651 19 75 - 651 10 08
Kor.Kur.Bk. 651 11 28
Meb.Tb.Md. 651 49 04
Kor.As.Savc 651 87 50
Kor.As.Hakim 652 77 97
Mly.ube Md. 652 78 35
Top .A.K. 652 32 52
Top. A. Santral 651 48 85
Kor.Mrk.K. 651 15 48
Ordu IV.nci Kd.K. 651 49 08
Ordu IV.nci Kd. Sant. 651 46 66
Orduevi Md. 651 11 34
Orduevi Santral 651 15 16
Kor.Mu.Tb.K. 651 94 32
Kor.Mu.Tb.Santral 651 49 06
Kor.Hrk.Mrk. 651 51 57
Kor.s.Tb.K. Santral 651 06 83
Kor.Mhl.Bl. Santral 652 54 40
Astsb. Orduevi 651 15 85
Kor.Mrk. Kantini 651 94 33
51 52.nci Mtht.Bl. 652 69 79
6l.nci Tug.K.Yrd. 655 54 46
6l.nci Tug.Kur.Bk. 651 11 25
6l.nCi Tog. Santral 652 91 40 - 41
6l.nciTug.Ula.Grn.Gazino 655 52 06
6l.nci Tug.Tnk.Tab.Santral 655 52 91
6l.nci Tug. l.nci Mknz.Tb. 655 50 54
6l.nci Tug. 2.nci Mknz.Tb. Santral 655 52 86
6l.nci Tug. Top. Santral 655 53 76
orlu Askerlik ubesi0
Askerlik Tube Bask. 651 10 13
orlu Milli Eitim Mdrl
Santral 651 10 16 - 651 50 27 - 651 49 13
Faks 652 30 54
retmen Evi 652 71 95 - 651 95 14
Halk Eitim Merkezi 651 16 79
Halk Ktphanesi 651 49 16
orlu Okullar
Mhend. Fak. Santral 652 94 75 (3 hat)
Dekan 652 93 76
Faklte Sekreteri 652 93 72
Meslek Yk.Ok.Santral 662 09 12 - 651 99 89 - 652 94 71
Meslek Yk.Okulu Md. 652 94 72
orlu Lisesi 651 10 18 -651 50 18
M.A.Ersoy Anad.Lisesi 651 80 80
Mimar Sinan Lisesi 652 72 90
mam Hatip Lisesi 652 48 41
Anadolu Kz Meslek Lisesi 651 11 89 - 651 49 17
M.R.U.End. Meslek Lisesi 651 13 62 - 651 50 11
Ticaret Meslek Lisesi 651 30 27
raklk Eitim Merkezi 651 71 93
Mimar Sinan lkretim Okulu 652 93 45
Readiye lkretim Okulu 652 91 31
nilever lkretim Okulu 651 16 77 - 651 14 43
Gmen Konut lkretim Okulu 653 21 49
Alipaa lkretim Okulu 651 11 66
Atatrk lkretim Okulu 651 11 98
Aziz Gndem lkretim Okulu 651 11 78
Baretmen lkretim Okulu 686 10 12
Cezzar Mustafa Ersin lkretim Okulu 651 71 94
Cumhuriyet lkretim Okulu 651 11 43
Fevzi akmak lkretim Okulu 651 30 24
Gazi lkokulu lkretim Okulu 651 10 63
H.efik Celep lkretim Okulu 651 16 78
1 Kasm lkretim Okulu 654 20 23
stiklal lkretim Okulu 686 14 37
Mehmetik lkretim Okulu 651 10 74
Mkerrem Ali Kayan lkretim Okulu 654 18 62
Necati vaz lkretim Okulu 652 30 07
Uncular Sleyman Peker lkretim Okulu 651 16 19
A.Rza bilen lkretim Okulu 686 17 93